Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van de internetpagina van vNext besteden, is het mogelijk dat de informatie die op de internetpagina wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. De informatie op onze internetpagina wordt regelmatig aangevuld en wijzigingen kunnen te allen tijde zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de vNext internetpagina, of met de (tijdelijke) onmogelijkheid om de vNext internetpagina te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de vNext internetpagina verkregen is. Een bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in de opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder de toestemming van vNext (ook niet via een eigen netwerk). Als u vragen heeft ten aanzien van onze disclaimer, neemt u dan contact met ons op.